Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

 

  • Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Certitudo partner d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Certitudo partnerom d.o.o.
  • To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama.
  • Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i Certitudo partnera d.o.o.
  • Izričito dozvoljavam Certitudo patrneru d.o.o. da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
  • Suglasan/na sam da Certitudo partner d.o.o., u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke u vremenskom trajanju od tri godine.