DRUŠTVO ZA KVALITETU
„Profesionalna komunikacija u zdravstvu“
9. KONFERENCIJA DRUŠTVA ZA KVALITETU U SUORGANIZACIJI
S OB VIROVITICA Virovitica, 8. ožujka 2019.

PRVA OBAVIJEST
9. KONFERENCIJA DRUŠTVA ZA KVALITETU U SUORGANIZACIJI
S OB VIROVITICA
„PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU“ Virovitica, 8. ožujka 2019.

Naziv trajnog usavršavanja:
Konferencija medicinskih sestara

Organizator:
Hrvatska udruga medicinskih sestara – Društvo za kvalitetu u suorganizaciji s OB Virovitica

Odgovorna osoba:
Predsjednica Društva za kvalitetu Josipa Bišćan, e-mail: gl.sestra@medikol.hr, M: 091 45 94 706
Mjesto i datum održavanja:
Centar kulture Virovitica, Virovitica, 8. 3. 2019.

Kotizacija:
Za članove Hrvatske udruge medicinskih sestara kotizacija je 300 kn uz uključen PDV, za
ostale kotizacija je 500 kn uz uključen PDV i uplaćuje se isključivo na žiro račun
agencije – tehničkog organizatora: Certitudo partner d.o.o., za poslovne usluge i turistička agencija,
VI. Podbrežje 24, 10020 Zagreb
Privredna Banka Zagreb
IBAN: HR44 2340 0091 1106 2576 9
SWIFT: PBZGHR2X
Poziv na broj: 0803-2019
Opis plaćanja: Ime i prezime sudionika za kojeg je uplata
Predavač (samo jedna osoba – prvi autor) ne plaća kotizaciju.
Teme konferencije su: 1. Pritužbe, prigovori – utjecaj na promjene 2. Učinkovita komunikacija 3. Razno

Slanje sažetaka:
Sažetke prezentacija molim poslati na obrascu prijave sažetaka do 10. veljače 2019.
predsjednici Društva za kvalitetu Josipi Bišćan na mail adresu: gl.sestra@medikol.hr
Konferencija je namijenjena medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim profesionalcima koji svojim radom pridonose kvaliteti pružene zdravstvene usluge u ustanovi kojoj rade.

Obrazac za prijavu sažetaka možete preuzeti na linku:

Organizacijski i stručni odbor:
Josipa Bišćan, mag. med. techn.; Marija Felendeš, mag. med. techn.; Lidija Knapić, dipl. med. techn.; Slađana Režić, mag. med. techn.; Milada Sušnik, mag. med. techn.; Ivanka Benčić, mag. med. techn.; Nadica Škalić, bacc.med.techn.; Katica Stančerić, med.sestra; Ankica Blažević, bacc.med.techn.
Predsjednica Društva za kvalitetu
Josipa Bišćan, mag. med. techn.

SMJEŠTAJ:

Ukoliko Vam je potreban smještaj, isti je na upit, te nam se slobodno obratite na e-mail: partner@certitour.com ili broj telefona: 01/5802532 ili 091/1556644

PROGRAM 

Petak, 8. 3. 2019.

08,00 – 09,00 registracija sudionika

09,00 – 09,15 pozdravne riječi

 

Moderatori: Ivanka Benčić, Marija Felendeš

09,15 – 09,30 Započnimo liječenje ljubaznošću, Ljiljana Kucljak Sušak, dr. med. spec.

                      transfuziolog, OB Virovitica

09,30 – 09,45  Komunikacija medicinskih sestara u timu, Zdenka Rade Jug, mag.med.techn.,

                        Mara Lopar, mag.med.techn., Nevenka Begić, mag.med.techn. KBC Osijek

09,45 – 10,00 Utjecaj komunikacije na prezentizam i apsentizam, Snježana Puzak, dipl.med. sestra,

                       OB Varaždin

10,00 – 10,15 Utjecaj učinkovite komunikacije na kvalitetu pružene zdravstvene skrbi, Ljerka

                        Marukić, mag.med.techn., OŽB Požega

10,15 – 10,30 Uspješno vođenje pacijenata kroz liječenje i komunikaciju u timu, Ivanka Benčić,

                        mag.med.techn., WOCN, Klinika za tumore, KBC Sestre milosrdnice, Josipa Bišćan,

                        mag.med.techn., Poliklinika Medikol, Ružica Grozdek, dipl.med.techn., Klinika za

                        tumore, KBC Sestre milosrdnice

10,30 – 10,45 Teškoće u komunikaciji sa slijepim i slabovidnim osobama, Dorotea Feketić mag. psih.,

10,45 – 11,00 Specifičnosti komunikacije u radu s djecom, Ivana Martinušić, mag. psihol.,

                       OB Virovitica

11,00 – 11,15 Učinkovita komunikacija – pokazatelj kvalitete palijativne skrbi, Ankica Madžarac,

                       mag.med.techn., Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit., SB za produženo liječenje

                       Duga Resa

11,15 – 11,30 Klinički rezultati učinkovite komunikacije pri primjeni pomagala, Žana Glavašić,

                        bacc.med.techn., Stoma medical

11,30 – 11,40 rasprava

 

11,40 – 12,00 pauza

 

Moderatori: Brankica Rimac, Josipa Bišćan

Pozvani predavači

12,00 – 12, 40 Izazovi komunikacije u profesionalnom timu, prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin,

                        Hrvatski studij sveučilišta u Zagrebu

12,40 – 13,20 Prevencijom stresa i boljom komunikacijom ka unapređenju kvalitete rada medicinskih

                        sestara, Damir Lučanin, doc. dr.sc, Zdravstveno veleučilište, Zagreb

13,20 – 13,40 rasprava

13,40 – 14,30 pauza za okrepu

Moderatori: Milada Sušnik, Katica Stančerić

14,30 – 14,45 Izvješćivanje o greškama u pružanju zdravstvene skrbi, Marija Gilja, mag.med.techn.,

                       Poliklinika Sveti Duh 2, Zagreb

14,45 – 15,00 Utjecaj prigovora na kvalitetu provedene zdravstvene njege, Lidija Knapić,

                       dipl.med.techn., Marija Felendeš, mag.med.techn., OB Virovitica

15,00 – 15,15 Pritužbe pacijenata – alat za unapređenje komunikacije, Ana Primorac, dipl.med.techn.,

                       Tanja Fistrić, mag.med.techn., KB Dubrava Zagreb

15,15 – 15,30 Zahtjevni pacijenti i naše reakcije na njih, Petra Goršić, prof. psih.,     

                       Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol, Zagreb (pozvani predavač)

15,30 – 15,45 Međupredmetno praćenje i vrednovanje učeničkog postignuća prema novom

                       strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije med.sestra/tehničar opće njege, Maja

                       Carević, mag.med.techn., Viktorija Ežbegović, mag.med.techn., Maja Rakin,

                        mag.med.techn., Medicinska škola Osijek

15,45 – 16,00 rasprava

 

16,00 – 16,45 RADIONICA – Propuštena, racionalizirana, odgođena zdravstvena njega,

                       Brankica Rimac, mag.med.techn., KBC Zagreb (pozvani predavač)

 

16,45 – 17,00 zaključci

Konferencija je namijenjena medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim profesionalcima koji svojim radom pridonose kvaliteti pružene zdravstvene usluge u ustanovi kojoj rade

 

Organizacijski i stručni odbor:

Josipa Bišćan, mag. med. techn.; Marija Felendeš, mag. med. techn.; Lidija Knapić, dipl. med. techn.; Slađana Režić, mag. med. techn.; Milada Sušnik, mag. med. techn.; Ivanka Benčić, mag. med. techn.; Nadica Škalić, bacc.med.techn.; Katica Stančerić, med.sestra; Ankica Blažević, bacc.med.techn.

Konferencija će biti bodovana sukladno Pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara