Klinička bolnica Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac

poziva Vas na

BESPLATAN e-tečaj za trajnu edukaciju medicinskih sestara/tehničara
Posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću: “Step by step”