E-TEČAJ ZA MEDICINSKE SESTRE

POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU

 “NOVOSTI U DIJABETOLOGIJI“

Početak: 15.ožujak 2021.godine

Trajanje: do 15. lipnja 2021.godine

 

 

Program:

 

  • Šećerna bolest – javnozdravstveni problem; Vilma Kolarić, dipl.med.techn – 15 min

 

  • Pravilna prehrana osoba sa šećernom bolešću; Stela Freund, bacc.med.techn. – 20 min

 

  • Injektibilna terapija; Snježana Gaćina, dipl.med.techn. – 20 min

 

  • Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze; Iris Britvar, bacc.med.techn. – 20 min

 

  • Dijabetička retinopatija – rano otkrivanje i prevencija; Đurđica Hendelja, bacc.med.techn. – 20 min

 

SPONZORSKE MOGUĆNOSTI

E – izložbeni kutak   –   8.500,00 kn   –   Prikaz materijala na web stranici e-tečaja posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću: Novosti u dijabetologiji
Poruka sponzora   –   3.500,00 kn   –   Prije predavanja u trajanju do 2 minute
Promotivni video   –   15.000,00 kn   –    Prije predavanja u trajanju do 5 minuta
Sponzorirano vrijeme 15’   –   25.000,00 kn   –   Predavanje/simpozij u trajanju 15 minuta
Oglas na stranici simpozija   –   7.500,00 kn   –   Reklama sponzora u programu

Sponzorski paketi:

Zlatni sponzor   –   45.000,00 kn   –   Simpozij, promotivni video, oglas na stranici simpozija ili prema dogovoru
Srebrni sponzor   –   35.000,00 kn   –   Simpozij, E-izložbeni kutak, poruka sponzora
Brončani sponzor   –    12.000,00 kn   –   E-izložbeni kutak, poruka sponzora
Pojedinačne ponude

 *CIJENA:   Svi iznosi sponzorstava su izraženi bez PDV-a

PODATCI ZA UPLATU:   Privredna Banka Zagreb
IBAN: HR44 2340 0091 1106 2576 9 SWIFT:  PBZGHR2X
ORGANIZATOR:   Certitudo partner d.o.o., VI Podbrežje 24, 10000 Zagreb, OIB: 41358203921
Telefon: 01 5802 532
Mobitel: 091 1556644
Faks: 01 5802 991
E-mail: partner@certitour.com