PROGRAM KONGRESA
Udruga pravnika u zdravstvu i Hrvatska udruga za medicinsko pravo zajednički organiziraju
I. HRVATSKI KONGRES MEDICINE I PRAVA
i XII. KONGRES PRAVNIKA U ZDRAVSTVU
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

– obrada praktičnih tema, problema i mogućih rješenja –

Kongres će se održati od 18 – 20. LISTOPADA 2019. godine
u Hotelu „TURIST“ U VARAŽDINU, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin

PREDVIĐENI POPIS TEMA I PREDAVAČA JE SLIJEDEĆI:

PETAK 18.10.2019.
12:00 – 14:00  REGISTRACIJA SUDIONIKA
14.00                OTVARANJE KONGRESA
14.15                POZDRAVNI GOVORI

SEKCIJA ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI-PROVEDBA
14.30-14.50 doc.dr. Blaž Ivanc, univ.dipl.prav., Zdravstvena fakulteta – Univerza v Ljubljani,
                      Katedra za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo, Udruga pravnika u zdravstvu
                      „Ustavno pravo na zdravstvenu zaštitu“
14.50-15.10 doc.dr.sc. Mato Palić, dipl.iur., Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek,
                       Katedra ustavnih i političkih znanosti
                       “Zdravstveni radnik u službi provedbe zdravstvene zaštite kao ustavne kategorije”
15.10-15.30 prof.dr.sc. Marinko Đ. Učur, dipl.iur., Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Rijeka
                     „Specifična zdravstvena zaštita radnika u (novom) Zakonu o zdravstvenoj zaštiti“
15.30-15.50 PAUZA
15.50-16.10 Ante Ivančić, dr.med., Tanja Paun, mag.iur., Udruga poslodavaca u zdravstvu
                     „Provedba novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti u sustavu primarne zdravstvene zaštite –
                      odluke jedinica područne (regionalne) samouprave’’
16.10-16.30 Sanja Habek, dipl.iur., univ. spec.iur., Dom zdravlja Kutina, ravnateljica,
                      Udruga pravnika u zdravstvu
                      „Utjecaj novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti na organizaciju i poslovanje domova zdravlja“
16.30- 16.50 doc.dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med., Dom zdravlja Zagreb-Zapad, ravnatelj
                      „Dom zdravlja kao nositelj pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razni“
16.50-17.10 PAUZA
17.10- 17.30 dr.sc. Mate Car, dr.med., Ministarstvo zdravstva RH,
                       Zavod za zdravstvene usluge u turizmu, pomoćnik ministra zdravstva
                       “Provedba Pravilnika o medicinskom turizmu”
17.30-17.50 Zlatko Kosović, dipl.iur., HZZO Zagreb, Udruga pravnika u zdravstvu
                      „Medicinski turizam iz pravnog kuta u Hrvatskoj -bum ili tres“
17.50-18.10 Andreja Bogdan, univ.spec.psych., Hrvatska psihološka komora, predsjednica
                      Antun Pretković, spec. admin. publ., Ivana Vlah, dipl. iur., Hrvatska psihološka komora
                      „Psiholozi u zdravstvu“
18.10-18.30 Dunja Pogačić Cindrić, dipl.soc.radnik, Petra Mihelčić, mag.act.soc.
                      KBC Zagreb, Odjel za socijalni rad
                       “Socijalni radnici, zdravstveni suradnici kao zdravstveni radnici”
18.30-19.30 OKRUGLI STOL I PANEL RASPRAVA S PREDAVAČIMA:
                      PROVEDBA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
                      „Nova zakonska rješenja u službi ostvarivanja temeljnih načela zdravstvene zaštite“
20.00 VEČERA (nije u cijeni kotizacije)

SUBOTA 19.10.2019.
SEKCIJA MATERIJALNO PRAVNI STATUS ZDRAVSTVENOG RADNIKA
9.00-9.20 Hermina Trošelj, dipl.iur., univ.spec.oec.,
                 Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
                 Voditeljica Odsjeka za pravne i kadrovske poslove, Udruga pravnika u zdravstvu
                 „Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine od 2008. do 2018. godine“
9.20-9.40 Anita Padovan, dipl.iur., KBC Osijek,
                  Voditeljica Odjela za kadrovske poslove; Udruga pravnika u zdravstvu
                  „Državljanstvo kao uvjet prijema u javnu službu“
9.40.-10.00 Marijana Herceg, univ. spec. oec. Porezna uprava, Ministarstvo financija, viša savjetnica –
                     specijalist za doprinose, porez na dohodak i porez na dobit.
                     „Porezni aspekti poslovanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: princip porez na
                     dohodak ili porez na dobit – dileme, kako“??
10.00-10.20 Sandra Pezo, dipl. oec., – Porezna uprava, Ministarstvo financija RH
                      „Naknada plaće : porezni tretman isplate dnevnica i naknada troškova putovanja,
                       novčana pomoć, naknada za pripravnost, davanja u naravi“
10.20-10.50 PAUZA
10.50.-11.10 Krešimir Rožman, dipl iur. glavni urednik časopisa Radno Pravo
                       „Plaće u zdravstvu – problemi, nejasnoće, mogućnosti“
11.10.-11.30 Sanja Mišević, dipl.iur., Odvjetničko društvo Mišević i Jarić, Osijek
                       „Prekovremeni rad u zdravstvu s aspekta međunarodnih propisa koji obvezuju RH
                        (ili da li je rad u zdravstvu rad u „krajnjoj nuždi“?)
11.30-11.50 mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med. Hrvatski liječnički sindikat, predsjednica
                     „Kolektivno pregovaranje- položaj liječnika, te potreba nove regulacije
                      materijalnih prava zdravstvenog radnika„
11.50-12.10 mr.sc. Ante Klarić, dipl.iur., Hrvatska udruga za medicinsko pravo,
                      Udruga pravnika u zdravstvu., Miran Cvitković, dr.med., Hrvatska udruga za medicinsko pravo
                      „Zakon o plaćama zdravstvenih radnika“
12.10-13.00 OKRUGLI STOL I PANEL RASPRAVA S PREDAVAČIMA:
                      Plaće zdravstvenih radnika
13.00- 14.30 RUČAK (nije u cijeni kotizacije)
SEKCIJA ODGOVORNOST I DUŽNOSTI ZDRAVSTVENOG RADNIKA
14.30-14.50 Vedrana Šimundža Nikolić, dipl.iur., Ministarstvo pravosuđa RH,
                      Uprava za kazneno pravo, pomoćnica ministra pravosuđa
                      „Prisila prema zdravstvenom radniku- novo kazneno djelo”
14.50-15.10 Nataša Ban Toskić, dr.med., dr.med.spec., IO KoHOM
                      “Ministarstvo unutarnjih poslova i liječnici obiteljske medicine – utjecaj zakonskih rješenja na struku i svakodnevni rad”
15.10-15.30 Ivana Čuljak Stojčić, dipl.iur., KBC Osijek, Voditeljica Odjela pravnih poslova,
                      Udruga pravnika u zdravstvu
                      „Prekršajni postupci pokrenutih od strane Državnog inspektorata“
15.30-15.50 dr.sc. Branko Brkić, dipl. iur. Ustavni sud RH, mr.sc. Ivo Brkić, odvjetnik,
                      „Kaznenopravna, prekršajna i stegovna odgovornost subjekata u sustavu zdravstva“
15.50- 16.10 PAUZA
16.10- 16.30 prof.dr.sc. Suzana Kraljić, univ.dipl.prav., Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta v Mariboru,
                       Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo Republika Slovenija
                       „Podjela odgovornosti unutar tima liječnik-zdravstveni radnik”
                       u zdravstvenom sustavu Slovenije i EU“
16.30-16.50 Ervin Mujkić, dipl.iur, Javna zdravstvena ustanova, Univerzitetski klinički centar Tuzla,
                      Bosna i Hercegovina, Sektor za pravne poslove i ljudske resurse, načelnik
                      „Oblici profesionalne odgovornosti medicinskih sestara“
16.50-17.10 prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica,
                      dr. med., spec., Hrvatsko katoličko liječničko društvo, predsjednica
                      “Etički postulati zdravstvenog radnika izvan profesionalnog okruženja i rada“
17.10-17.30 prof.dr.sc. Jadranka Stričević, univ.dipl.org,
                      Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede,
                      Katedra za zdravstveno nego Republika Slovenija
                      „Profesionalna tajna zdravstvenih djelatnika i razlozi za njeno otkrivanje”
17.30-17.50 PAUZA
17.50-18.10 doc.dr.sc. Davorin Pichler, dipl.iur.,
                      Pravni fakultet Osijek, Katedra za građanskopravne znanosti
                     „Osiguranje od profesionalne odgovornosti liječnika“
18.10- 18.30 Kristina Gavrić, mag. iur., ARAG osiguranje d.d.
                       „Osiguranje pravne zaštite – Utopija ili civilizacijski doseg“
18.30-18.50 Andrija Stojanović, Certitudo za zastupanje u osiguranju, direktor
                      „Obavezno osiguranje od štete iz perspektive osiguratelja – Igre bez granica ili okrutna stvarnost“
18.50-19.30 OKRUGLI STOL I PANEL RASPRAVA S PREDAVAČIMA:
                      Zdravstveni radnik i percepcija sigurnosti u obavljanju zdravstvene zaštite
20.00 Svečana večera
NEDJELJA 20.10.2019.
10:00 ZAKLJUČCI KONGRESA

SVE DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI U:
UDRUZI PRAVNIKA U ZDRAVSTVU HRVATSKE
kontaktom na broj telefona 099 22 839 22 ili elektronskom poštom na
udruga-pravnika@post.t-com.hr, te web stranici Udruge www.upzh.hr

HRVATSKOJ UDRUZI ZA MEDICINSKO PRAVO
kontaktom na broj telefona 099 313 813 ili elektronskom poštom na
info@huzmp.hr, te web stranici Udruge www.huzmp.hr

Te kod tehničkog organizatora Kongresa CERTITUDO PARTNERA D.O.O.
kontaktom na broj telefona 091 155 66 44 i 091 600 95 89 ili elektronskom poštom na
partner@certitour.com, te web stranici www.certitour.com