PROGRAM
ZNANSTVENO STRUČNA KONFERENCIJA
„PREVENCIJOM BOLESTI KRVOŽILNOG SUSTAVA DO KVALITETNIJEG I SIGURNIJEG ŽIVOTA ŽENA“

16:00 17:00 Prijava sudionika / registracija
17:00 17:10 Pozdravne riječi organizatora i gostiju

ULOGA LOKALNE/REGIONALNE SAMOUPRAVE U PREVENCIJI BOLESTI
17:10 17:20 Put do prevencije kroz regionalnu/lokalnu samoupravu
doc. dr. sc. Ivana Stanić, Osječko – baranjska županija,
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

CEREBROVASKULARNE BOLESTI
17:20 17:35 Aktualnosti u prevenciji moždanog udara
dr. sc. Ružica Palić Kramarić, dr. med., spec. neurologije, KBC Osijek
17:35 17:50 Epidemiologija i javnozdravstveni značaj moždanog udara u žena
Tihana Gliman Kuric, dr.med., spec. neurologije, KBC Osijek
17:50 18:05 Specifičnosti moždanog udara u žena
Mirjana Čubra, dr. med., spec. neurologije, KBC Osijek
18:05 18:20 Aktualnosti u liječenju moždanog udara
dr. sc. Mihael Mišir, dr. med., spec. neurologije, KBC Osijek

18:20 18:35 PAUZA ZA OSVJEŽENJE

KARDIOVASKULARNE BOLESTI
18:35 18:50 Kardiovaskularne bolesti – genetika ili stil života?
prof. dr. sc. Marija Heffer, Medicinski fakultet Osijek,
Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek
18:50 19:05 Srčani udar
Hrvoje Jakić, dr. med. , spec. interne medicine,
subspec. iz kardiologije, OŽB Našice
Goran Gašić, dr. med., spec. interne medicine, OŽB Našice,
19:05 19:20 Žene i bolesti srca
dr.sc. Zorin Makarović, dr. med., spec. interne medicine,
subspec. iz kardiologije, KBC Osijek
19:20 19:35
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Livija Sušić, dr. med., spec. interne medicine, DZ Osijek
19:35 19:50
Edukacija hipertoničara o mijenjanju životnih navika
Milena Vadoci, mag. med. techn., DZ Osijek

ULOGA PREHRANE U PREVENCIJI BOLESTI KRVOŽILNOG SUSTAVA
19:50 20:05 Pravilne prehrambene navike u liječenju cerebrovaskularnih bolesti
Josipa Mađarić, mag. nutr., KBC Osijek

Kotizacija: Skup bez kotizacije
*Konferencija će biti vrednovana prema pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi Hrvatske liječničke komore i prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara