SEMINAR “AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI”

Hotel Medena, Trogir – 08.06.2022.

SEMINAR AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 2022. Hotel Medena, Trogir - 08.06.2022.

Suglasnost

14 + 4 =

Naplata u slučaju otkazivanja  

–  nakon prijave – 10% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn

–  60 – 22 dana prije polaska – 25% cijene 

–  21-15 dana prije polaska –   40% cijene 

–  14 – 9 dana prije polaska  –  80% cijene 

–   8 – 0 dana prije polaska  – 100% cijene 

–   nakon polaska/ne dolaska na polazak – 100% cijene