Tečaj za medicinske sestre/tehničare:
POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU
„Step by step“
22. veljače 2020.
Od 8:00 do 16:00 h
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, Šubićeva 9, Zagreb

 

Poštovani,
organiziramo tradicionalan tečaj za medicinske sestre i tehničare u svrhu što boljeg zbrinjavanja osoba sa šećernom bolešću koja je poprimila razmjere pandemije. Stoga Vas pozivamo da tečaju prisustvuju medicnske sestre iz Primarne zdravstvene zaštite, domova za stare i nemoćne, Zdravstvenih njega u kući, medicnske sestre/tehničari koji rade na svim nivoima zdravstvene zaštite a susreću se s osobama oboljelima od šećerne bolesti.

Glavne teme tečaja:
– Dijabetes kao nacionalni problem
– Nove smjernice za prehranu osoba sa šećernom bolešću
– Tjelesna aktivnost i njene dobrobiti
– Nove terapije i tehnologija kod osoba sa šećernom bolešću
– Dijabetičko stopalo

ORGANIZATORI SKUPA:

– KLINIČKA BOLNICA MERKUR
– Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac
– Društvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a
– Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ

STRUČNI ODBOR: Vilma Kolarić, Dario Rahelić, Snježana Gaćina, Stela Freund

Kotizacija: 500 kn (PDV uključen)

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na tečaju prema Programu, kavu na pauzi, ručak, stručne materijale, potvrdu o sudjelovanju, vrednovanje stručnog usavršavanja od strane
HKMS i pripadajuće poreze.

* Prijavu za sudjelovanje na tečaju možete izvršiti putem registracijskog obrasca niže ili direktno tehničkom organizatoru.

TEHNIČKI ORGANIZATOR SKUPA:

Certitudo partner d.o.o.
VI. Podbrežje 24, 10000 Zagreb
E-mail: partner@certitour.com
Telefon: (01) 5802 532
Faks: 01 5802 991

PROSPEKT ZA SPONZORE I IZLAGAČE:

Paket 1 – 25.000,00 KN + PDV
– Satelitski simpozij 20 min
– 5 m2 izložbenog prostora
– Logo na radnim materijalima
– Promo materijali za torbe
– 3 kotizacije za članove firme

Paket 2 – 14.000,00 KN + PDV
– 3 m2 izložbenog prostora
– Logo na radnim materijalima
– Promo materijali za torbe
– 2 kotzacije za članove firme

Pojedinačne ponude
1. – 1m2 izložbenog prostora (moguće inajmiti najmanje 2m2) – 3.000,00 KN + PDV *Uz izložbeni prostor obavezna 1 kotizacija za članove firme
2. – Logo na radnim materijalima – 3.000,00 KN + PDV
3. – Promo materijali za torbe – 2.000,00 KN + PDV
4. – Sponzorske torbe za sve sudionike s logom firme 3.000,00 KN + PDV