P R O G R A M

  

Tečaj 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin

23. i 24. veljače 2023.

 

Društvo za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi HUMS-a

“Krenite korak po korak. Ne morate vidjeti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.”

Martin Luther King

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na prvi tečaj za medicinske sestre i tehničare o osnovama prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi temeljen na kompetencijama sestrinske profesije. Tečaj je namijenjen svim medicinskim sestrama i tehničarima bez obzira na stupanj završenog obrazovanja koji žele svoja dosadašnja znanja, praksu i iskustva iz prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi dopuniti i promijeniti na osnovi novih spoznaja utemeljenih na dokazima kroz predavanja i praktični dio nastave renomiranih i certificiranih predavača iz prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Puno je dokaza da znanje, uz pravilnu primjenu najbolje prakse, uspješno smanjuje broj infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Dr. Damani, kao autoritet i autor više knjiga iz ovog područja, infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi definira kao infekcije povezane s pružanjem zdravstvene skrbi u bilo kojem okruženju (ambulanta, bolnica, kronična ili dugotrajna skrb i dr.). Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Control and Prevention) procijenio je da samo infekcije stečene u bolnicama uzrokuju više smrti od bilo koje druge zarazne bolesti te da će u jednogodišnjem razdoblju 8,9 milijuna ljudi u Europi i pridruženim zemljama imati barem jednu infekciju povezanu sa zdravstvenom skrbi, odnosno 1 od 15 pacijenata u bolnicama te 1 od 24 korisnika u ustanovama za dugoročnu ili kroničnu skrb, a od toga će 90 000 smrtnih ishoda biti povezano sa šest najčešćih infekcija u zdravstvu: pneumonijom povezanom sa zdravstvenom skrbi (HAP), infekcijom urinarnog trakta povezanom sa zdravstvenom skrbi (HAUTI), infekcijom kirurškog mjesta (SSI), C. difficile infekcijom (HACDI), neonatalnom sepsom povezanom sa zdravstvenom skrbi i primarnom infekcijom krvotoka povezanom sa zdravstvenom skrbi (HA primarni BSI) (ECDC, 2018; Damani, 2019; Suetens i sur., 2018; Cassini i sur., 2016).

Medicinske sestre i tehničari i studenti sestrinstva direktno su uključeni u sve segmente rada s pacijentima, a dobro osmišljenim modelom edukacije bitno možemo utjecati na smanjenje širenja svih infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi smanjujući mortalitet, morbiditet i cijenu liječenja. Važnost i potrebu za edukacijom medicinskih sestara i tehničara kao i studenata sestrinstva iz osnova prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi na nacionalnoj i lokalnoj razini te njihov utjecaj na razinu pružene zdravstvene njege dokazala su mnoga istraživanja (Storr i dr., 2017; AL‐Rawajfah i dr., 2016; Sarani, Balouchi, Masinaeinezhad i Ebrahimitabs, 2016; Olans, Nicholas, Hanley i DeMaria, 2015; Abdelaziz, Dogham & Elcokany, 2019; Ojo i Ojo, 2017; Cox, Simpson, Letts i Cavanagh, 2014. i drugi).

Svi moramo ići u zajedničkom smjeru, svi smo jednako važni i moramo imati zajednički cilj: sigurnost pacijenata, korisnika/štićenika/klijenata i zdravstvenih djelatnika od infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i ne zaboraviti da će se neki od nas naći u obje uloge.

Očekujemo da ćemo kroz ovaj tečaj de novo modelom edukacije o osnovama prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi, dobivenim visokim konsenzusom priznatih stručnjaka Republike Hrvatske iz tog područja, temeljenom na kompetencijama sestrinske profesije, omogućiti ista temeljna znanja medicinskim sestrama i tehničarima kao i studentima sestrinstva i na taj način direktno utjecati na smanjenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i njihovim posljedicama.

Veselimo se suradnji i novim saznanjima, razmjeni dobrih iskustava i korekciji loših kao i međusobnom druženju tijekom ovog Tečaja.

 

Mihaela Kranjčević-Ščurić

Predsjednica Organizacijskog i Stručnog odbora

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga medicinskih sestara – Društvo za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Suorganizatori:

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin

Hrvatska komora medicinskih sestara

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

POČASNI ODBOR

Mario Gazić, mag. med. techn., predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara

ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Prof. dr. sc. Smilja Kalenić

Tanja Lupieri, mag. med. techn., predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara

Prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever

Izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg, pročelnica Odjela studija Sestrinstvo, Sveučilište Sjever

Izv. prof. dr. sc. Nadja Plazar

Izv. prof. dr. sc. Rosana Ribić, pročelnica Odsjeka za preddiplomski studij Sestrinstvo, Sveučilište Sjever

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica

Mihaela Kranjčević-Ščurić, mag. med. techn.

Članovi

Tina Cikač, mag. med. techn.

Marija Čulo, mag. med. techn.

Blaženka Gorupić, mag. med. techn.

Ivana Herak, mag. med. techn.

Prof. dr. sc. Smilja Kalenić

Željka Kanižaj, mag. med. techn.

Željka Kralj, mag. med. techn.

Mateja Križaj, mag. med. techn.

Ines Leto, mag. med. techn.

Morana Magaš, mag. med. techn.

Martina Močenić, mag. med. techn.

Dr. sc. Melita Sajko

Ivica Ščurić, dr. med., spec. neurologije

Valentina Vincek, mag. med. techn.

Zoran Žeželj, mag. med. techn.

Doc. dr. sc. Ivana Živoder

STRUČNI ODBOR

Prof. dr. sc. Maja Abram

Prof. dr. sc. Nataša Boban

Marija Čulo, mag. med. techn.

Patricija Dulibić, mag. med. techn.

Prof. dr. sc. Boris Dželalija,

Samira Festić, mag. med. techn.

Prof. dr. sc. Smilja Kalenić

Valentina Košćak, mag. med. techn.

Mihaela Kranjčević-Ščurić, mag. med. techn.

Ines Leto, mag. med. techn.

Morana Magaš, mag. med. techn Prof.

Dr. sc. Tomislav Meštrović Martina Močenić, mag. med. techn.

Ivica Ščurić, dr. med., spec. neurologije

Snježana Vuljak, bacc. med techn.

 

Tehnički organizator

CERTITUDO PARTNER d.o.o.

CERTITOUR Travel agency

(+385) 01 5802 532 (Tel)

 partner@certitour.com  

 Ivanićgradska 64 | 10000 Zagreb | Croatia

KORISNE INFORMACIJE

 Mjesto održavanja

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Ul. 104. brigade 1, 42000 Varaždin

 Datum održavanja

23. i 24. veljače 2023.

 

Bodovanje

Prema pravilniku HKMS za tečaj 1. kategorije: 10 bodova polaznici tečaja nakon uspješno položenog završnog ispita, tj. riješenih najmanje 70 posto ispita znanja (15 bodova predavači).

 

Upute za registraciju

 

Pult za registraciju: mjesto i vrijeme prijave

23.2. 2023. od 8:00 do 9:00, od 11:00 do 11:30, od 13:10 do 14:10 sati

 

Akreditacijska iskaznica

Akreditacijska iskaznica s Vašim imenom i prezimenom dokaz je da polazite Tečaj te Vas molimo da je nosite tijekom cijelog Tečaja.

 

Kotizacija

55 eura, broj sudionika ograničen na maksimalno 100 medicinskih sestara/tehničara.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanjima i vježbama, stručne materijale Tečaja, ispit, bodove HKMS, potvrdnicu o sudjelovanju

 

Obveze sudionika: prisustvo na predavanjima i vježbama, nošenje akreditacije, polaganje završnog ispita znanja, evaluacija Tečaja.

 

Smještaj sudionika Tečaja u vlastitom aranžmanu uz podršku tehničkog organizatora

Preliminarni program možete vidjeti ovdje :