STORNO UVJETI 
Naplata u slučaju otkazivanja po osobi (postotak ukupne cijene)
– nakon rezervacije – 10% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn
– 60 – 22 dana prije – 25% cijene 
– 21-15 dana prije – 40% cijene 
– 14 – 9 dana prije – 80% cijene 
– 8 – 0 dana prije – 100% cijene 

NO SHOW:
Rezervirana a ne korištena soba naplaćuje se 100%