Pozivamo vas 

na 4. Znanstveno stručni Simpozij “MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: Slušam te”, koji će se održati u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu, 22. i 23. studenog 2019.

Iako se danas sve više govori o nužnosti brige za mentalno zdravlje, statistički podaci, kao i svakodnevno iskustvo, upozoravaju da nismo ni blizu rješenju ovog velikog problema. Svakodnevno svjedočimo porastu problema mentalnog zdravlja, posebno među mladima, te poteškoćama sa kojima se svakodnevno susreću na putu njihova odrastanja. Poteškoće s mentalnim zdravljem koje se javljaju u ranijoj dobi mogu utjecati na kvalitetu života i u mlađoj, te odrasloj dobi, ako se problemi mentalnog zdravlja ne prepoznaju na vrijeme i ne pruži  potrebna stručna pomoć. Suradnja i podrška  nužna je na razini cjelokupne zajednice, obitelji i vršnjaka te pozitivnog školskog okruženja.   

U skladu s time, u pokušaju podizanja nekih važnih tema vezanih uz mentalno zdravlje mladih te pružanja podrške svim onima koji na tim istim pitanjima aktivno rade, već četvrtu godinu zaredom održat će se Simpozij ”Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te”. Stručni Simpozij se održava u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, Doma zdravlja Zagreb – Zapad i Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC, a u suorganizaciji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Simpozij okuplja stručnjake predstavnike sustava odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi,  stručnjake iz područja školske medicine, psihijatrije, psihologije te srodnih područja. 

Simpozij posvećen mentalnom zdravlju mladih ove godine poseban naglasak stavlja na  stres i sagorijevanje. Živeći, odrastajući i radeći u modernoj i ubrzanoj današnjici gdje se protok informacija, obaveza i problema rapidno povećava, stres se različito manifestira kako kod djece tako i kod odraslih. Nalazi većine istraživanja ukazuju na potrebu smanjivanja izloženosti djece i mladih nepovoljnim životnim događajima i njihovom traumatskom učinku, kako bi se u što većoj mjeri smanjila prevalencija psihičkih i socijalnih teškoća u odrasloj dobi.   Sudionici će imati priliku kroz mnoštvo predavanja i otvorenih diskusija saznati nešto više o mehanizmima nastanka stresa, utjecaju stresa na zdravlje, rastućem problemu sagorijevanja kod pomagačkih zanimanja, pozitivnom i adaptivnom stresu, različitim mehanizmima rješavanja stresa u današnjem vremenu. Također će imati priliku naučiti, osnažiti i ojačati svoje vještine nošenja sa stresnim situacijama i prevencijom sagorijevanja kroz pregršt interaktivnih radionica. Na Simpoziju će biti prikazani i rezultati poduzetih mjera i intervencija u području zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih na nacionalnoj i lokalnoj razini. Na 4. Znanstveno stručnom simpoziju „MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: Slušam te“ smatramo važnim staviti naglasak na ranu prevenciju, kao i važnosti primjene multidisciplinarnog pristupa u radu s osjetljivom populacijom.

Simpozij se održava kao jedan od ishoda javnozdravstveno-edukativnog projekta „Pogled u sebe’’ koji je pokrenut sa ciljem promicanja mentalnog zdravlja, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje, a provodi se već duži niz godina te je za svoj rad osvojio brojna postignuća i priznanja od strane akademske i stručne zajednice.  

 Pokrovitelji:  Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić dipl.politolog 

Radujemo  se Vašem dolasku! 

Predsjednik Znanstvenog Odbora Simpozija                                                                                                              Dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med.

 Predsjednica Organizacijskog Odbora Simpozija                                                                                                 Mirela Šentija Knežević prof. log., univ. spec. admin. urb.

 

 

OPĆE INFORMACIJE
Mjesto održavanja simpozija
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, Rockfellerova 4
Bodovanje

Sudjelovanje na Simpoziju bit će vrednovano prema Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore, Hrvatske psihološke komore te Hrvatske komore socijalnih radnika.

Službeni jezik simpozija

Službeni jezik Simpozija  hrvatski

Kotizacija

Za sudjelovanje na stručnom skupu nije predviđena kotizacija.

Za sve prisutne je osiguran i prigodni domjenak!

 

PROGRAM SIMPOZIJA

4. Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: SLUŠAM TE“ STRES I SAGORIJEVANJE
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, Zagreb 22. – 23. studenog 2019.

PREDSJEDNIK SIMPOZIJA:
Vjekoslav Jeleč
TAJNICA SIMPOZIJA:
Ivana Rončević
ORGANIZATORI:
Grad Zagreb
Gradski ured za zdravstvo
Dom zdravlja Zagreb – Zapad
Međunarodna udruga
studenata medicine Hrvatska CroMSIC
SUORGANIZATORI:
Škola narodnog zdravlja
„Andrija Štampar“
Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
POKROVITELJI:
Predsjednica Republike Hrvatske
Kolinda Grabar Kitarović,
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,
gradonačelnik Grada Zagreba
Milan Bandić dipl.politolog.
REGISTRACIJA I KOTIZACIJA
Sudjelovanje na Simpoziju bit će vrednovano prema pravilnik Hrvatske psihološke komore, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore socijalnih radnika.
KOTIZACIJA SE NE NAPLAĆUJE!
STRUČNO – ZNANSTVENI ODBOR:
1. Vjekoslav Jeleč, predsjednik
2. Mirjana Kujundžić Tiljak, član
3. Alen Andrić, član
4. Gordana Buljan Flander, član
5. Petrana Brečić, član
6. Igor Filipčić, član
7. Mirjana Orban, član
8. Veljko Đorđević, član
9. Mirela Šentija Knežević, član
10. Miroslav Hanževački, član
11. Ivan Otić, član
12. Hrvoje Maleković, član
13. Katarina Skopljak, član
14. Kristina Stamenković, član
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
1. Mirela Šentija Knežević, predsjednica
2. Miroslav Hanževački, član
3. Željka Josipović – Jelić, član
4. Ivana Portolan Pajić, član
5. Ivana Đerek – Dubravčić, član
6. Sandra Rukavina, član
7. Katarina Skopljak, član
8. Kristina Stamenković, član
9. Ivana Rončević, član
10. Antonella Runje, član
STUDENTSKI ORGANIZACIJSKI ODBOR:
1. Lucia Bekić, predsjednica
2. Mirella Graffel
3. Daniel Milošević
4. Ana Posavčević
5. Jana Jelenić
6. Karla Kroflin
7. Katarina Rydzak
8. Ida Ivek
9. Ivana Begović

 

SVE INFORMACIJE I PRIJAVE:
TEHNIČKI ORGANIZATOR
www.certitour.com

9:00-10:00
REGISTRACIJA SUDIONIKA
10:00-10:30
OTVORENJE SIMPOZIJA
POZDRAVNI GOVORI PREDSTAVNIKA ORGANIZATORA I POKROVITELJA
dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., Predsjednik Znanstvenog odbora Simpozija,
Pročelnik, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba
prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med., Ravnateljica, Škola narodnog
zdravlja “Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med., Ravnatelj,
Dom zdravlja Zagreb – Zapad
Josip Antić, Međunarodna udruga studenata medicine – CroMSIC,
Predsjednik
POZDRAVNI GOVORI PREDSTAVNIKA POKROVITELJA
Agencija za odgoj i obrazovanje
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Predsjednica Republike Hrvatske
Gradonačelnik Grada Zagreba
10:30-12:10
BLOK PREDAVANJA
UNAPREĐENJE I OČUVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH
NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
STRATEŠKI OKVIR UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA MLADIH TE
VAŽNOST UVOĐENJA RANOG PROBIRA I RANE INTERVENCIJE
dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
prim. dr. sc. Iva Pejnović Franelić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
KVALITETA PSIHOSOCIJALNIH ODNOSA –
ZAŠTITNI ČIMBENICI STRESA UČENIKA
Vilma Bednar, dipl. psiholog, Agencija za odgoj i obrazovanje
NEPOVOLJNI DOGAĐAJI U DJETINJSTVU I NJIHOVA POVEZANOST SA
PSIHOSOCIJALNIM ASPEKTIMA ŽIVOTA POJEDINCA U ODRASLOJ DOBI
Mirela Šentija Knežević, prof. log., univ. spec. admin. urb,
Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo;
Romana Galić, univ. spec. act. soc.,
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom;
Petra Šimčić, mag. psych., Centar za socijalnu skrb Zagreb
Moderatori: Mirela Šentija Knežević, Ivana Đerek Dubravčić
4. SIMPOZIJ:
“MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: SLUŠAM TE“
22.11.2019.

4
12:10-12:30 Pauza za kavu
12:30-14:10
BLOK PREDAVANJA
POGLED U SEBE –
ZAKLJUČCI TROGODIŠNJE EDUKACIJE SREDNJOŠKOLACA
Katarina Skopljak, dr. med, Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”,
doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Zapad
O STRESU IZ EVOLUCIJSKE PERSPEKTIVE
prof. dr. sc. Meri Tadinac, prof. psihologije, Odsjek za psihologiju,
Filozofski fakultet u Zagrebu
STRES, LAŽI I VIDEOTRAKE
Hrvoje Maleković, prof. psihologije, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja
Doma zdravlja Zagreb – Zapad
STRES NA INTERNETU – KAKO SU DRUŠTVENE MREŽE
POSTALE DODATAN STRES ZA MLADE
Lea Maričić, mag. psych.,
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
Moderatori: Miroslav Hanževački, Katarina Skopljak
14:10-15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00 – 16:40
BLOK PREDAVANJA
STRES U RANOM ŽIVOTNOM DOBU,
POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA I ANKSIOZNOST
Alen Andrić, dr. med., Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
TRANSGENERACIJSKI PRIJENOS TRAUME I STRESA
doc. dr. sc. Lovorka Brajković, dipl. psiholog,
Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
STRES, AMBICIOZNOST I SVAKODNEVNI ŽIVOT – SPAVAŠ LI UOPĆE?
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac, prof. psihologije,
Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
STRES, MARIHUANA I PSIHOZA
doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med., Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”
Moderatori: Željka Josipović Jelić, Kristina Stamenković
16:40-17:00 Pauza za kavu
PETAK
PROGRAM 22.11.2019.
5
17:00 – 18:45
INTERAKTIVNE RADIONICE
KAD TIJELO ODMORI
Rina Kotur, mag. psych., plesna pedagoginja, Kuća balansa
STANI, OSLUHNI, ODMORI
Silvija Sarapa, mag. muz., Ivana Radan, prof., Happy Melody
ORGANIZIRAJ SE!
Nikša Božidar Tarabić, mag. psych.,
Savjetovalište za studente Sveučilišta u Zagrebu
PSIHODRAMA
Maja Aqqad, dipl. sociologinja, Centar za psihodramu
STRESS FREE: ODGAĐANJE, ANKSIOZNOST I MINDFULNESS
Helena Rašić Radauš, mag. psych., FoxLab
UMJETNOŠĆU ZA MENTALNO ZDRAVLJE
prof. prim. dr. sc. Marijana Braš, dr. med., Klinika za psihijatriju i psihološku
medicinu KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Valentina Hundrić, dipl. defektolog – socijalni pedagog,
Centar za socijalnu skrb Zagreb
NLP TEHNIKE RELAKSACIJE
Dragana Mladenović, mag. paed. soc., Mirosas centar
18:45 – 19:30
PREDSTAVLJANJE RADOVA NA IZLOŽBI
4. SIMPOZIJ: “MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: SLUŠAM TE“
PETAK
22.11.2019.
6
9:00-10:00
REGISTRACIJA SUDIONIKA
10:00-12:20
BLOK PREDAVANJA
STRES I BURNOUT KOD POMAGAČKIH PROFESIJA
prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
SAGORIJEVANJE KOD LIJEČNIKA – KAKVA JE SITUACIJA U HRVATSKOJ
Kristina Stamenković, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Centar, doc. dr. sc.
Miroslav Hanževački, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Zapad
MOŽE LI STRES IMATI I POZITIVAN UČINAK–
STRES KAO ADAPTACIJSKI ČIMBENIK OTPORNOSTI
doc. prim. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med., Klinika za psihijatriju Vrapče
TO-DO LISTA: BURNOUT KOD STUDENATA
Katarina Hrženjak, mag. paed. soc. i Lucija Lamešić, mag. paed. soc.,
Udruga Boli Me
BURNOUT KAO POSLJEDICA INTRAPSIHIČKOG SUKOBA:
ZABLUDE PERFEKCIONIZMA
dr. sc. Željka Matijašević, red. prof., Odsjek za komparativnu književnost
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Moderatori: Hrvoje Maleković, Katarina Skopljak
12:20-12:35 PAUZA ZA KAVU
12:35-14:20
INTERAKTIVNE RADIONICE
PLES I POKRET
Tončica Šiškov, prof. pedagogije, NLP Centar
STRES U ROMANTIČNIM VEZAMA, ODNOSIMA
I DUGOGODIŠNJIM BRAKOVIMA
Nataša Barolin-Belić, gestalt terapeutkinja EAGT, ECP, seksualna terapeutkinja
RECIKLIRAJ STRES!
Marina Papec, prof.
AUTOGENI TRENING
prim. Vedran Bilić, dr. med.,
Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb
PRONAĐI BALANS! – KAKO NAĆI RAVNOTEŽU U ŽIVOTU I NA VRIJEME
ZAUSTAVITI I SPRIJEČITI “BURNOUT”
Igor Salopek, dr. med., Odjel za psihijatriju Opće bolnice Karlovac,
Integrativni centar mentalnog zdravlja
TEHNIKE VERBALNE I OSJETLJIVOST NA NEVERBALNU KOMUNIKACIJU
Nikša Božidar Tarabić, mag. psych.,
Savjetovalište za studente Sveučilišta u Zagrebu
4. SIMPOZIJ:
“MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: SLUŠAM TE“
23.11.2019.
7
4. SIMPOZIJ:
“MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: SLUŠAM TE“
14:20-15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00-17:00
BLOK PREDAVANJA
STRES I PSIHOSOMATIKA –
KAKO PREPOZNATI UTJECAJ STRESA NA NAŠ ŽIVOT
prof. prim. dr. sc. Marijana Braš, dr. med., Klinika za psihijatriju i psihološku
medicinu KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
TRAUMA I SPORT
prim. Domagoj Štimac, dr. med.,
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
EFEKTIVNO VOĐENJE – VEĆI UČINAK, MANJE STRESA!
mr.sc. Dragomir Gabrić, poduzetnik i poslovni savjetnik
STRES – OZBILJAN PROBLEM – NEOZBILJAN STAV
dr.sc. Goran Ivkić, dr.med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Moderatori: Marijana Braš, Kristina Stamenković
17:00-17:15 PAUZA ZA KAVU
17:15-19:00 FILM: SJAJ (SHINE, 1996) redatelja Scotta Hicksa
19:00-19:30 ANALIZA FILMA
moderatori: Ivan Otić, dr. med, dr. sc. Željka Matijašević, red. prof.
19:30-20:00 ZAKLJUČCI I ZATVARANJE SIMPOZIJA
Vjekoslav Jeleč, Mirela Šentija Knežević, Ivana Đerek Dubravčić,
Miroslav Hanževački, Ivan Otić, Hrvoje Maleković, Katarina Skopljak,
Kristina Stamenković
SUBOTA
23.11.2019.