Naplata u slučaju otkazivanja

–  nakon prijave – 10% cijene aranžmana, a najmanje 200 kn

–  60 – 22 dana prije polaska – 25% cijene

–  21-15 dana prije polaska –   40% cijene

–  14 – 9 dana prije polaska  –  80% cijene

–   8 – 0 dana prije polaska  – 100% cijene

–   nakon polaska/ne dolaska na polazak – 100% cijene