Congress image

Drugi tečaj 1. kategorije i Prvi međunarodni tečaj „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“

 

Drugi tečaj 1. kategorije i prvi međunarodni tečaj

„Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin

29. veljače i 1. ožujka 2024.

 

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga medicinskih sestara – Društvo za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

 

Suorganizatori:

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin

Hrvatska komora medicinskih sestara

Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju i prevenciju infekcija Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za bolničke infekcije

Opća bolnica Varaždin

 

Kotizacija:

Kotizacija - 70,00 eur + PDV

Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje na predavanjima i vježbama
  • stručne materijale Tečaja
  • potvrdnicu o sudjelovanju
  • ručak i osvježenje u pauzi za kavu
  • bodove HKMS
  • ispit

*Bodovanje HKMS - 11 bodova polaznici tečaja nakon uspješno položenog završnog ispita                                                                                                                                                            *Bodovanje HKMS - 16 bodova predavači Tečaja

*broj sudionika ograničen na maksimalno 100 medicinskih sestara/tehničara.


Brochures

Sponsor application

MOGUĆNOSTI ZA SPONZORE I IZLAGAČE:
Paket 1 – 3.320,00 EUR + PDV (31.268,18 KN )
• Sponzorsko predavanje 15 min
• 5 m2 izložbenog prostora
• Logo na radnim materijalima
• Promo materijali za torbe
• 3 kotizacije za članove firme

Paket 2 - 1.859,00 + PDV (17,508,29 KN)
• 3 m2 izložbenog prostora
• Logo na radnim materijalima
• Promo materijali za torbe
• 2 kotizacije za članove firme

Pojedinačne ponude
• 1m2 izložbenog prostora (unajmiti najmanje 2m2) - 500,00 EUR + PDV (4.709,06 KN)
• Logo na radnim materijalima - 399,00 EUR + PDV (3.757,83 KN)
• Sponzorsko predavanje u trajanju od 20 minuta - 500,00 EUR + PDV (4.709,06 KN)
• Promo materijali za torbe - 266,00 EUR + PDV (2.505,22 KN)
• Sponzorske torbe za sve sudionike s logom firme - 399,00 EUR + PDV (3.757,83 KN)
• Wifi marketing - spajanjem na besplatan wifi za sudionike kongresa otvaraju
se reklamni prostori za Vaše proizvode, usluge ili poruke - 500,00 + PDV

*Uz izložbeni prostor obavezna 1 kotizacija za članove firme
*Uz sponzorsko predavanje obavezna 1 kotizacija za predavača