Congresses (4)


2. Hrvatski kongres medicine životnog stila s međunarodnim sudjelovanjem "Od teorije do prakse"

I.Simpozij Društva za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i estetsku medicinu HUMS-a

SEMINAR ZA RAVNATELJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

SEMINAR AKTUALNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI