Kongresi (8)


2. Hrvatski kongres medicine životnog stila s međunarodnim sudjelovanjem "Od teorije do prakse"

Izborna skupština SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE

XVI. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA

13. međunarodni kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica"

Seminar za ravnatelje u sustavu socijalne skrbi

POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU „Novosti u dijabetologiji“